Opis wyposażenia dodatkowego sieci zegarów TIMELINE


Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów

Czujnik Temperatury CT-1

Czujnik Temperatury  CT-1 Czujnik temperatury dostarczany do sieci zegarów systemu TIME-LINE jako wyposażenie dodatkowe, współpracuje z zegarami ZK-1, ZK-1/2 oraz ZP-1. Dołączany jest dwuprzewodowo, przy czym istotna jest jego polaryzacja, dlatego należy dokonywać podłączenia go zgodnie z opisem w dokumentacji ( Konfiguracja).

Czujnik instalowany po raz pierwszy w danym zegarze wymaga przeprowadzenia kalibracji , przy wykorzystaniu funkcji Serwis/Kalibracja temperatury w zegarze - matce (zegarze centralnym)) ZC-1.
Wymiary: 30 x 7 mm, - 1m kabla patrz rysunek.
Zakres temperatur: -40 do +70°C
Max. średnica przewodu: 0.7 mm

Element wykonawczy EW-1

Element wykonawczy EW-1 Element wykonawczy EW-1 dostarczany do sieci zegarów systemu TIME-LINE jako wyposażenie dodatkowe, współpracuje z zegarami ZC-1, ZK-1, ZK-1/2 oraz ZP-1. Dołączany jest do nich dwuprzewodowo, polaryzacja nie jest istotna.
Posiada trzy zestyki przełączne, które mogą komutować obwód odbiornika mocy. Należy dokonywać podłączenia ich zgodnie z opisem w dokumentacji, gdzie opisane są numery wyprowadzeń i schemat układu styków.( patrz też rys. w opisie konfiguracji)
Wymiary: 51 x 88 x 140 mm, - patrz rysunek.
Napięcie obwodu wyjściowego: 220V AC 10%
Obciążalność zestyków: 10A AC
Moc obwodu wyjściowego: 2200VA
Zakres temperatur: -40 do +50°C
Max. przekrój przewodu: 1.5 mm2

Puszka dołączeniowa PD

Puszka dołączeniowa PD Puszka PD zawiera gniazdo RJ 11 do podłączenia przewodem telefonicznym dwuparowym do wyjścia zegara ZC-1, albo zegarów ZK-1, ZK-1/2, zgodnie z rys. w opisie konfiguracji, oraz zaciski śrubowe do podłączenia przewodów do elementów wykonawczych EW lub czujnika temperatury CT.


Wymiary: 55 x 35 x 18 mm, - patrz rysunek.
Rozstaw otw. mocujących: 25 mm
Zakres temperatur: -40 do +50°C
Max. średnica przewodu: 0.7 mm

Puszka dołączeniowa odbiornika DCF

Puszka PD1
Puszka PD1 zawiera gniazdo RJ 11 do podłączenia przewodem telefonicznym dwuparowym do wyjścia zegara ZC-1, zgodnie z rys. w opisie konfiguracji, oraz gniazdo D-SUB 9 do podłączenia odbiornika sygnału radiowego atomowego wzorca czasu DCF.
Wymiary: 55 x 35 x 18 mm, - patrz rysunek.
Rozstaw otw. mocujących: 25 mm
Zakres temperatur: -40 do +50°C
Max. średnica przewodu: 0.7 mm

Puszka dołączeniowa konwertera RS - PD2

Puszka PD2 Puszka PD2 zawiera gniazdo RJ 11 do podłączenia przewodem telefonicznym dwuparowym do wyjścia zegara ZC-1, zgodnie z rys. w opisie konfiguracji, oraz gniazdo RS-232C (D-SUB 9 pin) do podłączenia typowym kablem RS232 do komputera klasy PC. Posiada wbudowany konwerter RS485/RS232 zasilany z zegara - matki ZC-1.
Wymiary: 55 x 35 x 18 mm - patrz rysunek.
Rozstaw otw. mocujących: 25 mm
Zakres temperatur: 0 do +45°C
Max. średnica przewodu: 0.7 mm

Odbiornik sygnału DCF

Odbiornik DCF

Odbiornik umożliwia synchronizowanie czasu wskazywanego w sieci TIME LINE , atomowym wzorcem czasu nadawanym drogą radiową ze stacji w Niemczech, na częstotliwości 77,5 kHz. Impulsy z odbiornika są dekodowane przez zegar - matkę i w przypadku prawidłowego sygnału, odczytany czas jest przesyłany do całej sieci.

Podłącza się go przez puszkę PD1. Istotne jest często ustalenie miejsca zamocowania odbiornika (ze względu na jakość odbioru). Ułatwieniem jest tu funkcja zegara - matki, umożliwiająca podgląd odbiornika DCF i dopasowanie jego położenia w celu osiągnięcia najlepszego odbioru.
Wymiary: 85 x 65 x 25 mm - patrz rysunek.
Zasilanie - z zegara ZC-1
Zakres temperatur: +5 do +45°C.Konwerter sygnału GPS/DCF

Konwerter GPS/DCF

Konwerter ten, dołączany bezpośrednio do gniazda S1 zegara centralnego, umożliwia synchronizowanie czasu wskazywanego w sieci TIME LINE , atomowym wzorcem czasu zawartym w sygnałach satelitarnego systemu GPS. Po odebraniu ważnego aktualnego czasu, konwerter GPSyn-1 wytwarza impulsy systemu DCF-77, które przesyła do zegara - matki. Impulsy z konwertera są dekodowane przez zegar ZC-1 i w przypadku prawidłowego sygnału, odczytany czas jest przesyłany do całej sieci. Konwerter GPS/DCF

Istotne jest czasem ustalenie miejsca zamocowania odbiornika (ze względu na jakość odbioru)- chociaż dostępność sygnału GPS jest nieporównanie lepsza niż DCF (szczególnie we wschodnich regionach Polski). Ułatwieniem jest tu funkcja zegara - matki, umożliwiająca podgląd impulsów DCF i dopasowanie jego położenia w celu osiągnięcia najlepszego odbioru.
Wymiary: 57 x 49 x 22 mm - patrz rysunek.
Zasilanie - z zegara ZC-1
Zakres temperatur: +5 do +45°C.

Kolejna wersja konwertera to GPSyn-2a dołączany bezpośrednio do gniazda S1 zegara centralnego , posiadający szczelną obudowę oraz wejście antenowe (z anteną zintegrowaną lub opcjonalnie zewnętrzną na przewodzie 3mb)- co umożliwia lepszą jakość odbioru w miejscach gdzie dostępność sygnału GPS jest gorsza. Posiada sygnalizację stabilności odbioru sygnału GPS oraz generowanego sygnału DCF-77.
 

Wymiary: 76 x 43 x 26 mm - bez anteny patrz rysunek.
Zasilanie - z zegara ZC-1
Zakres temperatur: +5 do +45°C.

Konwerter GPS/DCFSynchronizator sieci zegarów -SZA-1GR

Konwerter GPS/DCF

Synchronizator SZA-1 zastępuje zegar centralny ZC-1(zegar-matka), umożliwiając synchronizowanie czasu wskazywanego w sieci TIME LINE , atomowym wzorcem czasu zawartym w sygnałach satelitarnego systemu GPS. Synchronizacja możliwa jest po łączu RS-485 (różne protokoły komunikacyjne - Progres, IF 482, Meinberg, NMEA 1803) lub dla zegarów analogowych impulsami (programowane parametry czasowe - o polaryzacji prostej lub naprzemiennej ). Synchronizator może wytwarzać także impulsy systemu DCF-77, dla innych urządzeń wymagających takiej synchronizacji. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie zewnętrznej anteny poprawiającej jakość odbioru sygnału.
 

Wymiary: 71 x 90 x 57 mm - obudowa 4-ro modułowa na szynę (patrz rysunek.)
             : 72 x 72 x 87 mm - obudowa tablicowa  (patrz rysunek.)
Zasilanie - zewnętrzne 18 - 33V DC
Wyjścia: - 2 linie do zegarów analogowych (max. 1,5A)
              - wyjście DCF-77
              - wyjście RS-485 (max 99 odbiorników)
Zakres temperatur: +5 do +45°C.
Podłączanie: zaciski śrubowe
Max. średnica przewodu: 0.7 mm

  Przycisk napadowy PN

Przycisk napadowy  PN Przycisk napadowy dostarczany do sieci zegarów systemu TIME-LINE jako wyposażenie dodatkowe, współpracuje z zegarami ZK-1, ZK-1/2, ZZ-1 oraz ZP-1. Dołączany jest dwuprzewodowo, przy czym istotna jest jego polaryzacja, dlatego należy dokonywać podłączenia go zgodnie z opisem w dokumentacji ( Konfiguracja).
Wymiary: 36 x 85 x 170 mm - patrz rysunek.
Zakres temperatur: +5 do +45°C
Czas podtrzymania wywołania > 0.6 sek.

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów 

© PUH Progres Bydgoszcz 1999- 2012  (BM)
Opis sieci zegarów cyfrowych TimeLine produkcji PUH Progres Bydgoszcz , zegary sieciowe, sieci zegarów oraz synchronizacja czasu DCF, synchronizacja GPS ,zegary analogowe impulsowe, sterowanie zegara
stat4u