Opis struktury Menu Głównego zegara - matki sieci TIMELINE

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów

Tabela 1. Struktura Menu ZC-1

Kolumna Pozycja Menu zawiera ścieżki pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia, po jakich możemy się poruszać w menu używając klawiszy    i    oraz  . Kolumna Opis zawiera odnośniki do bardziej szczegółowych opisów obsługi poszczególnych kroków programowania.

  Pozycja Menu Opis Komentarz  

Menu główne 
Ustawianie 1.  
Czasu 1.a.  
Daty 1.b. 
Bieżący czas 2. Wyświetlanie standard.
Programuj zegar 3.  
Ustaw port 3.a.  
Wyświetlanie 3.b.  
Pora dzień-noc 3.c.  
Pora noc-dzień 3.d. 
Temperatura w dzień 3.e. 
Temperatura w nocy 3.f. 
Weekendy 3.g. 
Temperat. alarm. dolna 3.h. 
Temperat. alarm. górna 3.i. 
Zezwolenia (alarmów) 3.j. 
Programy czasowe 4. 
Tajmer 1 4.a. 
Dodaj pozycję 4.a.1. 
Przeglądanie 4.a.2. 
Korekta pozycji 4.a.2.I. 
Wstaw przed pozycję 4.a.2.II. 
Kasuj pozycję 4.a.2.III. 
Kasuj cały program 4.a.3. 
Blokady tajmera 1 4.a.4. 
Dodaj blokadę 4.a.4.I 
Przeglądanie 4.a.4.II 
Kasuj wszystkie 4.a.4.III 
Kasuj ostatnią 4.a.4.IV 
Tajmer 2 4.b. obsługa tak jak Tajmer 1
Konfiguracja 5. 
Stan tajmera 1 5.a. 
Stan tajmera 2 5.b. 
Alarmy 5.c. 
Alarm specjalny 5.c.1 
Zgłaszanie alarmu 5.c.1.I 
Kryterium alarmu 5.c.1.II 
Czasy alarmu 5.c.1.III 
Alarm pożarowy 5.c.2 
Zgłaszanie alarmu 5.c.2.I 
Czasy alarmu 5.c.2.II 
Alarm napadowy 5.c.3 
Zgłaszanie alarmu 5.c.3.I 
Czasy alarmu 5.c.3.II 
Wyjścia 5.d. 
Wyjście W1 5.d.1. 
Wyjście W2 5.d.2. 
Wyjście W3 5.d.3. 
Wyjście W4 5.d.4. 
Odbiór DCF 5.e. 
Czas letni-zimowy 5.f. 
Zmiana kodu 5.g. 
Serwis 6. 
Podgląd DCF 6.a. 
Ostatnia synchronizacja 6.b. 
Historia alarmów 6.c. 
Pomiar czasu 1s 6.d. 
Kalibracja temp. 6.e. 
Wersja programu 6.f. 
 

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów


© PUH Progres Bydgoszcz 1999- 2012  (BM)
Opis sieci zegarów cyfrowych TimeLine produkcji PUH Progres Bydgoszcz , zegary sieciowe, sieci zegarów oraz synchronizacja czasu DCF, synchronizacja GPS ,zegary analogowe impulsowe, sterowanie zegara