Ogólny opis sieci zegarów TIMELINE

Produkowana przez nas sieć zegarów, składa się z jednego nadrzędnego sterownika Zegara -matki ZC-1 lub ZC-2 oraz większej liczby (do 98 szt. ) zegarów pokojowych ZP-1, korytarzowych ZK-1 lub ZK-2, zewnętrznych ZZ-1, połączonych tanim dwuprzewodowym łączem RS-485. Sterownik ZC wysyła cyklicznie informację o czasie i dacie, dlatego wszystkie zegary wyświetlają identyczny czas mogący automatycznie dostosowywać się do zmian związanych z porą roku (Czas letni- zimowy), a także dostrajać czas do nadawanego drogą radiową sygnału atomowego wzorca czasu DCF-77- o ile zegar - matka jest wyposażony w odbiornik sygnału DCF (opcja) lub konwerter sygnału GPS na DCF. Można wreszcie całą siecią zarządzać przy pomocy synchronizatora SZA-1 - wyposażonego w odbiornik sygnału GPS (zamiast zegara - matki ZC, o ile nie potrzebujemy używać styków wyjściowych powiązanych z programowanymi tajmerami zegara - matki). Każdy z zegarów - córek, oprócz funkcji wyświetlania czasu i daty na wyświetlaczach siedmiosegmentowych o wysokiej jasności, zabezpieczonych specjalną powierzchnią anty-odblaskową, ma możliwość sterowania jednym elementem wykonawczym EW i pomiaru temperatury ( po dołączeniu czujnika CT) i może obsługiwać przycisk napadowy PN. Sterownik ZC , oparty na mikroprocesorze rodziny 8051, sam posiada bardzo rozbudowane możliwości funkcjonalne. Są to między innymi: Zegar - matka ZC-1
 • Klawiatura i wyświetlacz alfanumeryczny - dające łatwy dostęp do wszystkich funkcji sieci.
 • Zabezpieczenie dostępu do programowania kodem (hasłem) użytkownika.
 • Cztery niezależne wyjścia, mogące wysterowywać elementy wykonawcze EW.
 • Dwa niezależne Timery, umożliwiające czasowe sterowanie wyjść w cyklach tygodniowych. Ich właściwości to:
  • Pojemność do 90 zdarzeń w każdym.
  • Przypisywanie do różnych kombinacji wyjść W1 do W4.
  • Możliwość czasowego blokowania ich pracy.
  • Łatwość programowania zdarzeń przez użytkownika (także zmian bieżących - dodawania i kasowania zdarzeń z listy).
  • Podgląd stanu Timerów i blokad.
 • Wejście do podłączenia odbiornika DCF.
 • Wejście do podłączenia przycisku alarmu specjalnego (zwiernego lub rozwiernego).
 • Generowanie dwóch rodzajów alarmów ( Napad, Pożar ) na podstawie sygnałów z zegarów - córek (daje to prostą możliwość ochrony wielu pomieszczeń. Sygnały alarmów są niezależnie konfigurowane i przypisywane do dowolnego z czterech wyjść.
 • Podtrzymywanie wewnętrznym akumulatorem liczenia czasu i wszystkich ustawień sieci przy zaniku zasilania.
 • Możliwość podłączenia komputera klasy PC przez konwerter RS.

Zegar - matka ZC-2K Ponadto sterowniki ZC umożliwiają programowanie wszystkich parametrów każdego zegara sieci, tj.:

 • Parametry wyświetlania (czas, data, temperatura - długość czasu wyświetlania każdego z nich).
 • Przedziały czasu "dzień" i "noc" ( na potrzeby sterowania ogrzewaniem).
 • Temperatury "dzień" i "noc" ( na potrzeby sterowania ogrzewaniem).
 • Przedziały czasu "weekend".
 • Temperatury alarmowe (kontrola zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia systemu ogrzewania).
 • Indywidualne zezwolenia na analizę dla każdego typu zdarzenia w zegarze - córce:
  • stabilizacja temperatury ogrzewania
  • alarm napadowy !
  • alarm pożarowy !

Podstawowe dane:
Wymiary: 170 x 85 x 36 mm - ZC-1 patrz rysunek.
Wymiary: 220 x 110 x 44 mm - ZC-2 patrz rysunek.
Zakres temperatur: 0 do +45°C
Obsługa do 98 zegarów w sieci
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie z opcją Standard)
- w opcji 24F - zasilanie ze wspólnego dla całej sieci zasilacza ZTL-24

W opcji Standard poszczególne zegary mają indywidualne zasilacze co zapewnia im stabilne warunki zasilania i pozwala rozbudowywać długość sieci (instalacji RS485) do ok. 1000 m.
W opcji 24F poszczególne zegary podłączane są tylko dwuprzewodowo (zasilanie 24Vac zawierające częstotliwościową transmisję danych)- wymaga to wspólnego zasilacza ZTL-24 z układem komunikacji, długość sieci zależy od ilości zegarów (spadek napięcia zasilania) Sprawia to, że budowa sieci jest bardzo łatwa - podobnie jak w instalacji oświetleniowej można ją wykonać zwykłym przewodem instalacyjnym i zakańczać "kostką pod sufitem". Dla przewodu 1,5mm2 oznacza to możliwość podłączenia do 12 zegarów co ok. 10m czyli długość sieci 110m. Po takim odcinku potrzebny jest następny zasilacz- repeater.


Zegar ZK-1

Zegary ZK-1, ZK-1/2 i ZZ-1 (zegar ścienny -korytarzowy - wysokość cyfr = 100 mm), oparty na mikrokontrolerze rodziny ST62xx, mogą liczyć czas samodzielnie (z minimalnie mniejszą dokładnością) więc nie wymagają bezprzerwowej pracy całej sieci i zegara - matki. Mogą być czasowo od sieci odłączane, jednak nie posiadają możliwości podtrzymania czasu przy zaniku napięcia. Pamiętają natomiast wszystkie ustawione wcześniej parametry oraz swój Numer Portu. Bez kontaktu z siecią realizują też swój program stabilizowania temperatury w pomieszczeniu (o ile wcześniej proces ten został zdefiniowany z zegara - matki).

Zegary wiszące ZK-1/2 mają wyświetlacze po obydwu stronach i są przeznaczone do zawieszania w miejscu gdzie ogląda się go z dwu stron. ZK-1 jest jednostronny i przeznaczony do zawieszania lub mocowania płasko na ścianie.
Zegar ZZ-1 jest jednostronny ale w wersji zewnętrznej tzn.: wykonany w obudowie umożliwiającej pracę w trudniejszych warunkach atmosferycznych i szerszym zakresie temperatur ( -35°C do +50°C). Zegar ZZ-1

Podstawowe dane :
Wymiary: 406 x 176 x  50 mm (ZK-1), - patrz rysunek.
                 406 x 176 x 100 mm (ZK-1/2),
                 428 x 168 x  70 mm (ZZ-1), - patrz rysunek.
Zakres temperatur:  0 do +45°C (ZK-1, ZK-1/2) ,
                               -35 do +50°C (ZZ-1)
Wyjście: 12VDC 80mA
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie)


Zegar ZW-1

Zegary ZW-1, ZW-1/2 i ZZ-2 (zegar wewnętrzny - cyfry = 100 mm), oparty na mikrokontrolerze, nowe wykonanie w estetycznej obudowie aluminiowej, mogą liczyć czas samodzielnie (z minimalnie mniejszą dokładnością) więc nie wymagają bezprzerwowej pracy całej sieci i zegara - matki. Mogą być czasowo od sieci odłączane, jednak nie posiadają możliwości podtrzymania czasu przy zaniku napięcia. Pamiętają natomiast wszystkie ustawione wcześniej parametry oraz swój Numer Portu. Bez kontaktu z siecią realizują też swój program stabilizowania temperatury w pomieszczeniu (o ile wcześniej proces ten został zdefiniowany z zegara - matki).

Zegary wiszące ZW-1/2 mają wyświetlacze po obydwu stronach i są przeznaczone do zawieszania w miejscu gdzie ogląda się go z dwu stron. ZW-1 jest jednostronny i przeznaczony do zawieszania lub mocowania płasko na ścianie.
Zegar ZZ-2 jest jednostronny ale w wersji zewnętrznej tzn.: wykonany w obudowie umożliwiającej pracę w trudniejszych warunkach atmosferycznych i szerszym zakresie temperatur ( -35°C do +50°C). Zegar ZZ-2

Podstawowe dane :
Wymiary: 425 x 162 x  29 mm (ZW-1), - patrz rysunek.
                 425 x 162 x 58 mm (ZW-1/2),
                 425 x 162 x  29 mm (ZZ-2), - patrz rysunek.
Zakres temperatur:  0 do +45°C (ZW-1, ZW-1/2) ,
                               -35 do +50°C (ZZ-2)
Wyjście: 12VDC 50mA
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie z opcją Standard)
- w opcji 24F - zasilanie ze wspólnego dla całej sieci zasilacza ZTL-24


Zegar ZW-2

Zegary ZW-2, ZW-2/2 i ZZ-3 (zegar wewnętrzny - cyfry = 122 mm), oparty na mikrokontrolerze, nowe wykonanie w estetycznej obudowie aluminiowej, mogą liczyć czas samodzielnie (z minimalnie mniejszą dokładnością) więc nie wymagają bezprzerwowej pracy całej sieci i zegara - matki. Mogą być czasowo od sieci odłączane, jednak nie posiadają możliwości podtrzymania czasu przy zaniku napięcia. Pamiętają natomiast wszystkie ustawione wcześniej parametry oraz swój Numer Portu. Bez kontaktu z siecią realizują też swój program stabilizowania temperatury w pomieszczeniu (o ile wcześniej proces ten został zdefiniowany z zegara - matki).

Zegary wiszące ZW-2/2 mają wyświetlacze po obydwu stronach i są przeznaczone do zawieszania w miejscu gdzie ogląda się go z dwu stron. ZW-1 jest jednostronny i przeznaczony do zawieszania lub mocowania płasko na ścianie.
Zegar ZZ-3 jest jednostronny ale w wersji zewnętrznej tzn.: wykonany w obudowie umożliwiającej pracę w trudniejszych warunkach atmosferycznych i szerszym zakresie temperatur ( -35°C do +50°C). Zegar ZZ-3

Podstawowe dane :
Wymiary: 505 x 202 x  29 mm (ZW-2), - patrz rysunek.
                 505 x 202 x 58 mm (ZW-2/2),
                 505 x 202 x  29 mm (ZZ-3), - patrz rysunek.
Zakres temperatur:  0 do +45°C (ZW-2, ZW-2/2) ,
                               -35 do +50°C (ZZ-3)
Wyjście: 12VDC 50mA
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie z opcją Standard)
- w opcji 24F - zasilanie ze wspólnego dla całej sieci zasilacza ZTL-24


Zegar ZW-3

Zegary ZW-3, ZW-3/2 i ZZ-4 (zegar wewnętrzny - cyfry = 155 mm), oparty na mikrokontrolerze, nowe wykonanie w estetycznej obudowie aluminiowej, mogą liczyć czas samodzielnie (z minimalnie mniejszą dokładnością) więc nie wymagają bezprzerwowej pracy całej sieci i zegara - matki. Mogą być czasowo od sieci odłączane, jednak nie posiadają możliwości podtrzymania czasu przy zaniku napięcia. Pamiętają natomiast wszystkie ustawione wcześniej parametry oraz swój Numer Portu. Bez kontaktu z siecią realizują też swój program stabilizowania temperatury w pomieszczeniu (o ile wcześniej proces ten został zdefiniowany z zegara - matki).

Zegary wiszące ZW-3/2 mają wyświetlacze po obydwu stronach i są przeznaczone do zawieszania w miejscu gdzie ogląda się go z dwu stron. ZW-1 jest jednostronny i przeznaczony do zawieszania lub mocowania płasko na ścianie.
Zegar ZZ-4 jest jednostronny ale w wersji zewnętrznej tzn.: wykonany w obudowie umożliwiającej pracę w trudniejszych warunkach atmosferycznych i szerszym zakresie temperatur ( -35°C do +50°C). Zegar ZZ-4

Podstawowe dane :
Wymiary: 525 x 202 x  29 mm (ZW-3), - patrz rysunek.
                 525 x 202 x 58 mm (ZW-3/2),
                 525 x 202 x  29 mm (ZZ-4), - patrz rysunek.
Zakres temperatur:  0 do +45°C (ZW-3, ZW-3/2) ,
                               -35 do +50°C (ZZ-4)
Wyjście: 12VDC 50mA
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie z opcją Standard)
- w opcji 24F - zasilanie ze wspólnego dla całej sieci zasilacza ZTL-24


Zegar ZP-1

Zegar ZP-1 (zegar ścienny -pokojowy - wysokość cyfr = 25 mm) oparty na mikrokontrolerze rodziny ST62xx, jest przeznaczony do zawieszania na ścianie i jest jednostronny. Także może liczyć czas bez podłączonej sieci ale ponieważ posiada klawiaturę (2 klawisze), można ustawiać parametry bez sieci. Jednak nie posiada podtrzymania bateryjnego.

Podstawowe dane:
Wymiary: 189 x 60 x 28 mm, - patrz rysunek.
Zakres temperatur: 0 do +45°C
Wyjście: 12VDC 50mA
Zasilanie: zasilacz 12VAC 10VA/ 230V (dostarczany w komplecie z opcją Standard)
- w opcji 24F - zasilanie ze wspólnego dla całej sieci zasilacza ZTL-24


© Progres s.c. Bydgoszcz 1999-2013  (BM)
koniec - zegary ścienne, zegary wiszące, zegar cyfrowy , sieć zegarów, zegary synchronizowane, synchronizacja czasu