PLI-2 - Licznik impulsów


Wybierz pozycję w menu z lewej strony

Licznik impulsów z nadajnika, styku lub fotoelementu. Wiele ustawień. Do zliczania i paczkowania

Steruje 1 wyjście przełączne po zliczeniu paczki! Obudowa uniwersalna.