Sterowniki mikroprocesorowe, solidne i łatwo programowalne - dostosowywane na życzenie do potrzeb

I możesz... !
Rozmiar: 4732 bajtów
Potrafi przekształcić każdą wielkość elektryczną na inną wielkość z zadanym współczynnikiem

Posiada wiele wykonań ! Obudowa tablicowa.
Rozmiar: 1832 bajtów
Sterownik wymiennika ciepła zasilanego z kolektora słonecznego. Wiele ustawień programowanych

Steruje 3 wyjścia i mierzy 4 temperatury ! Obudowa na szynę.
Rozmiar: 1832 bajtów
Licznik impulsów z nadajnika lub fotoelementu. Wiele ustawień. Do zliczania i paczkowania

Steruje 1 wyjście przełączne po zliczeniu paczki! Obudowa uniwersalna.


statystykat