Sterownik STH-2 - 3 wyjścia 230Vac, 2 wyjścia 24V, 2 wejścia 24V, miękki start na jednym wyjściu 230V

Wyświetlacz LCD 2x8 i klawiatura. Bez obudowy !

Sterownik SDH-2 - 8 wyjść dyskr., wyjście 10V/20mA, 2 styki, 2 wejścia analog 10V, wejście enkodera

Wyświetlacz LCD 2x16 (9,6mm) i klawiatura (6 przycisków). Bez obudowy !

Sterownik DKK-2 - 8 wyjść dyskr., wyjście 10V/20mA, 2 styki, 2 wejścia analog 10V, wejście enkodera

Wyświetlacz LCD 2x16 (5,5mm) i 3 x 7segm. 20mm oraz klawiatura (2 przyciski + impulsator). Bez obudowy !

Rozmiar: 1832 bajtów
Potrafi przekształcić każdą wielkość elektryczną na inną wielkość z zadanym współczynnikiem

Posiada wiele wykonań ! Obudowa tablicowa.

Rozmiar: 1832 bajtów
Sterownik wymiennika ciepła zasilanego z kolektora słonecznego. Wiele ustawień programowanych

Steruje 3 wyjścia i mierzy 4 temperatury ! Obudowa na szynę.