PWA-1 - Przelicznik wartości analogowych


Wybierz pozycję w menu z lewej strony

Potrafi przekształcić każdą wielkość elektryczną na inną wielkość z zadanymi dwoma współczynnikami

Posiada wiele wykonań ! Obudowa tablicowa.