Czas w urzędzie, zakładzie pracy, gminie, szkole, supermarkecie niezawodnie odmierzysz zegarami systemu TIMELINE

I możesz nimi sterować inne urządzenia !
Rozmiar: 1832 bajtów
Z tym urządzeniem w każdej sytuacji usłyszysz, że dzwoni telefon albo zobaczysz gdzie dzwoni

Pracuje w każdych warunkach !